Rezene

Genellikle Akdeniz kıyılarında yerli olarak kabul edilir, ancak başka yerlerde yaygın olarak doğallaştırılmıştır.

Rezene çok yıllık bir bitkidir. Dik, sarımsı yeşil ve içi boş sapları ile 2,5 m yüksekliğe kadar büyür. Yapraklar 40 cm uzunluğa kadar büyür; yaklaşık 0,5 mm genişliğinde nihai segmentler filiform ile ince bir şekilde disseke edilirler. Çiçekler 5-15 cm genişliğinde terminal bileşik umbellerde üretilir, her umbel bölümünde kısa pedicellerde 20-50 minik sarı çiçek bulunur. Meyve 4-10 mm uzunluğunda, yarısı kadar geniş veya daha az kuru bir tohum ve yivlidir.

Diğer Ürünlerimiz